Utbilda dig till tandläkare

Utbilda dig till tandläkare

En tandläkarutbildning öppnar dörren till ett spännande vårdyrke som kombinerar teoretisk kunskap med en större del praktiskt arbete. Som tandläkare undersöker du och diagnostiserar patienter, samt bestämmer och genomför eventuell behandling av mun- och tandsjukdomar. Du åtgärdar även olycksskador eller utför andra sorters behandlingar, såsom tandreglering, tandersättning, röntgen och implantat.

Är du intresserad av att utbilda dig till tandläkare, bör du titta närmre på de tandläkarprogram som finns på fyra orter i Sverige. Utbildningarna ges på Göteborgs Universitet, Malmö Högskola, Umeå Universitet samt Karolinska Institutet i Huddinge. Det sistnämnda anses ha en av världens främsta tandläkarutbildningar, vilket är ett gott bevis på toppkvaliteten som erbjuds inom svensk tandvård.

Många väljer även att söka sig utomlands, då tandläkarutbildningar erbjuds i flera länder inom EU. Innan du söker dig utanför Sverige kan det dock vara klokt att titta över skola och utbildningsplan i sin helhet. Vilka språk bedrivs undervisningen på? Har lärarna goda kunskaper i det språk du hanterar? Vilka kostnader tillkommer, och framförallt, vilken typ av examen och legitimation kommer du att erhålla efter avslutad utbildning? Det kan även vara en god idé att kontakta andra studenter som har erfarenhet från samma universitet.

Tandläkarutbildningen är speciell i sitt slag då den varvar avancerad teori med teknik, praktiskt arbete och gediget hantverk. De grundläggande teoretiska studierna innefattar bland annat biologiska ämnen, såsom molekylär- och cellbiologi samt läran om kroppens organ och anatomi. Du bör ha ett grundläggande naturvetenskapligt och medicinskt intresse. Du introduceras tidigt till den praktiska biten som påbörjas på skolornas egna tandläkarkliniker, och du ges under utbildningens gång möjlighet till besök på olika tandläkarpraktiker. Under andra året träffar du dina första, egna patienter.

Studierna är på fem år och motsvarar 300 högskolepoäng. Utbildningen ger legitimation, yrkesexamen och på vissa skolor även en masterexamen. Som färdigutbildad innehar du rätt att bedriva kvalificerad tandvård, såväl inom folktandvård som privat.

Om du efter din examen önskar vidareutbilda dig krävs tandläkarlegitimation samt minst två års arbete. Efter det kan du läsa vidare till specialist inom valfritt område. Detta tar i regel tre till fyra år och det finns åtta olika specialiteter inom de odontologiska utbildningsenheterna. Svenska Tandläkarförbundet erbjuder kontinuerlig vidareutbildning inom yrket, något som är både viktigt och eftertraktat då utvecklingen ständigt går framåt. En tandläkarutbildning ger dig även möjlighet att bedriva odontologisk forskning, vilket kan påbörjas såväl under som efter utbildningen.

Vad man kanske inte tänker på i första hand, men som är ytterligare en spännande gren inom tandvården, är djurens hälso- och tandvård. Som legitimerad tandläkare har du möjlighet att ingå som en del av personalen vid tandvårdsbehandlingar av djur. Ofta sker behandlingstillfällena tillsammans med en veterinär. För denna behörighet krävs tilläggsutbildning som anordnas av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Trivs du i daglig kontakt med människor samt har ett genuint engagemang inom vård och service, kan tandläkare vara ett yrke som både är inspirerande och omväxlande. Tandläkaryrket är både tekniskt och teoretiskt avancerat, vilket kräver ett genuint intresse och ett stort, personligt engagemang. Det är även viktigt att du trivs med samarbete, då du ofta arbetar nära dina kollegor och leder ett tandvårdsteam.