Vad är odontologi?

Vad är odontologi?

Odontologi sammanfattas enklast som tandläkarvetenskap, alltså läran om tänder och dess sjukdomar. Det är ett samlingsnamn för en rad olika läror och specialistområden, såsom ortodonti, endodonti, oral protetik, pedodonti, implantologi, kariologi, parodontologi, och odontologisk radiologi.

Den ortodontiska delen av tandvården innefattar olika former av tand- och käkreglering. Ortodonti riktar in sig på behandling av bettfel, felställda tänder och oproportionella förhållanden mellan käkarna. Tandställning är en av de vanligaste behandlingarna för att hjälpa felplacerade tänder att hamna rätt. Ibland kan tänder behöva dras ut om det är för trångt i munnen. Vanligtvis påbörjas ortodontiska behandlingar i tidig ålder, eftersom käkarna fortfarande växer och enklare kan korrigeras i större omfattning.

odontologi?

Endodonti innefattar tandpulpan med angränsande områden och dess sjukdomar. Vanligtvis kallas denna del av odontologiska behandlingar för rotfyllningar och rotbehandlingar. För att avlägsna inflammation från en tandpulpa och rengöra tandroten från bakterier, görs antingen en rotfyllning eller ett operativt ingrepp.

Oral protetik innebär ersättning av skadade, förlorade eller hela uppsättningar tänder. Hit hör även munnens mjukvävnad. Skälen kan vara många till förlorade tänder. Hål, olycksfall och skador, men också genetiska förhållanden eller olika former av trauman. En oralprotetisk behandling ersätter tandens synliga del och finns i olika former, såsom kronor, bryggor, implantat samt hel- och delproteser.

Pedodonti är detsamma som barn- och ungdomstandvård. Detta är ett brett spektra som kan innefatta många områden. På pedodontiska avdelningar tar man exempelvis hand om barn med funktionsnedsättningar, svåra sjukdomar, ovanligt mycket karies, eller försämrade tandanlag. Här behandlas även barn med svår tandläkarskräck eller barn som av andra orsaker inte kan gå på ett vanligt tandläkarbesök.

Implantologi är läran om tandimplantat, vilket kan vara aktuellt vid förlorade tänder. Tandimplantat är konstgjorda tänder som skruvas fast i munnen med titanskruvar, så kallade fixturer. Tandimplantat är en permanent och estetiskt tilltalande lösning som både känns och ser riktigt ut. Behandlingen utförs med lokalbedövning och är smärtfri.

Kariologi är läran om karies. Här diagnostiserar och åtgärdar man kariessjukdomar hos patienter med återkommande eller stora problem med karies. Till kariologin tillhör behandlingar av missfärgade tänder, dålig andedräkt, och mineraliseringsstörningar. 

Parodontologiska sjukdomar är detsamma som tandlossning eller olika former av tandköttssjukdomar. Denna gren riktar in sig på diagnos och och behandling av munnens vävnader. Tandlossning, inom odontologin kallat parodontit, är en bakterieinfektion som drabbar tandfästet. Det börjar som en inflammation i tandköttet, som blir rött, uppsvullet och lätt blöder. Om inflammationen fortgår kan det så småningom leda till tandlossning, vilket innebär att tandköttsfickorna blivit skadade. Idag finns goda behandlingsmöjligheter av parodontit.

Odontologisk radiologi är läran om röntgen. Olika former av röntgen används för att fotografera tänder, käke och munhåla, men även svalg, spottkörtlar och övre delen av halsen.